biuro pl-de | miejsce na pytania

„Czy podczas rejestracji jako prostytutka  i podczas wyrabiania paszportu owy urząd informuje niemiecki finanzamt że wyrobiłam paszport / pracuje jako prostytuka?”

Według § 34 ustęp 8 niemieckiej ustawy zwanej Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG) urząd, który wystawia paszport prostytucji dla danej osoby, zobowiazany jest aby zgłosić imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia danej osoby do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt) właściwego w miejscu zamieszkania /adresu korespondencyjnego danej osoby w Niemczech.

"Nie stawiłam się aby wyrobić książeczkę prostytutki w Niemczech. Jakie ma to konsekwencje, jeśli jestem wpisana na Steuerliste?"

Steuerliste to sprawa urzędu skarbowego (Finanzamt). Finanzamt zaś nie sprawdza tej książeczki. Sprawdza ją jedynie urząd Ordnungsamt. Więc nieposiadanie książeczki w tym przypadku nie ciągnie za sobą konsekwencji.

„Czy pobierając świadczenia socjalne w Niemczech muszę się obawiać, że je stracę jeśli się zamelduję jako prostytutka? Czy same wyrabianie paszportu będzie oznaczało że pracuję a nie jestem bezrobotna?

Z chwilą wyrabiania paszportu osoba dokumentuje jedynie to, że chce zarabiać w tej branży. Lecz nikt jej nie udowodni, ile faktycznie zarabia w tej pracy i czy wogóle zarabia. Nie wyklucza się jednak, że przy kontroli klubu Ordnungsamt sprawdzi także, czy dana osoba pobiera świadczenia socjalne. Samo zameldowanie (wyrabianie paszportu) więc jeszcze nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.
Radzę w danym przypadku zgłosić działalność „Begleitservice” do JobCenter. Dalsze wskazówki podam chętnie.

„Jakie są ewentualne konsekwencje / kary jeśli policja sprawdzi mnie zanim będę mieć paszport?”

Jeśli policja Panią sprawdzi zanim wyrobi Pani sobie ten paszport, moze Pani liczyć się z karą w wysokości 50,- €. Znacznie wieksze kary czekają osoby prowadzące domy publiczne za pozwolenie na prace bez paszportu, mianowicie minimum 500,- €. Tą informację dostałem od dyrektora urzedu miejskiego miasta Leer, u którego kończylem szkolenie w nowej ustawie o ochronie osób w prostytucji (ProstSchG), zobacz powyższy certyfikat.

"W salonie w którym aktualnie pracuję płacę szefowej sztoje i dostaję pokwitowania, czyli ona mnie rozlicza. Jeśli szefowa w innym salonie nie bierze pieniędzy za sztoje, co wtedy? Mam sama się z tego rozliczyć? płacąc sztoje jednej szefowej i nie płacąc drugiej, jakie mam podjąć kroki na koniec roku?"

Tu należy wyjaśnić nieporozumienie: Szefowa nie rozlicza Panią w urzędzie skarbowym, ona nie składa za Panią żadnej deklaracji podatkowej. Szefowa jedynie odprowadza za Panią ryczałtową przedpłatę podatkową. Podstawą pobierania tej kwoty stanowi zaś umowa pomiędzy salonem a urzędem skarbowym (Finanzamt). Rozliczyć Pani się musi dopiero wtedy, gdy Pani  „siedziba firmy” jest na terenie Niemiec. Jeśli nie ma Pani siedziby na terenie Niemiec, wtedy żadych kroków Pani nie musi podejmować. Lecz gdy chce Pani „zalegalizowac” zarobione pieniądze wobec urzędów w Polsce, musi Pani się rozliczyć z dochodów w Niemczech. Do tego musi Pani uzysać meldunek na terenie Niemiec.

"JAKIE formalności MUSZę załatwić na początku?"

1. Konsultacja medyczna

Pierwszym warunkiem legalnej pracy w prostytucji na terenie Niemiec jest odbycie konsultacji medycznej, o której jest mowa w nowej ustawie o prostytucji pod § 10 ProstSchG. (Przeczytaj tekst ustawy w języku polskim.) Rejestracja działalności prostytucji możliwa jest dopiero po odbyciu konsultacji medycznej w urzędzie Gesundheitsamt. Konsultacja jest bezpłatna i na życzenie może się odbyć w języku polskim. Konsultacja odbywa się bez bez badań lekarskich.

2. Rejestracja w urzędzie miejskim celem uzyskania legitymacji

Od 1. lipca 2017 wszystkie osoby świadczące usługi towarzyskie na terenie Niemiec muszą się zarejestrować niezależnie od tego czy prostytucja ma charakter głównego zawodu lub czy jest wykonywana jedynie przez krótki okres w ciągu roku. Wymóg rejestracji ujęto w nowej niemieckiej ustawie §§ 3 - 9 ProstschG, przeczytaj w języku polskim.

„Moja zielona karta straciła ważność. Czy moja działalność jest automatycznie zakończona z dniem wygaśnięcia karty?”

 Z dniem wygaśnięcia ważność zieloniej karty traci się pozwolenie do pracy w prostytucji według niemieckiej ustawy federalniej Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG). Urząd miejski (Ordnungsamt) kontroluje przestrzeganie tej ustawy. Koniec ważności zielonej karty nie znaczy automatycznie, że działalność jest automatycznie zawieszona w urzędzie skarbowym (Finanzamt). Potrzebna jest osobna pisemna deklaracja o zawieszeniu działalności wobec urzędu skarbowego.

"Ile kosztuje rejestracja?"

Rejestracja jest bezpłatna w Berlinie, w Hamburgu i na terenie Nordrhein-Westfalen. W Niedersachsen rejestracja kosztuje 15,- € a w mieście München 35,- €. Rejestracja może się odbyć w języku polskim.

"Czy rejestracja upoważnia mnie do pracy w całym kraju?"

Tak.

W klubie płacę dzienny podatek w trybie Düsseldorfer Verfahren. Co to oznacza po polsku?

Tzw. Düsseldorfer Verfahren jest jednym z rodzaji opodatkowania, który jest spotykany tylko w Niemczech w branży prostytucyjnej. Po raz pierwszy został wprowadzony w jednym z Düsseldorfskich klubów w roku 1966. Do dziś nie posiada on podstawy prawnej. Nie jest on także stosowany przez każdy urząd skarbowy w Niemczech. Urząd skarbowy nazywa Düsseldorfer Verfahren ofertą. Seksworkerki mogą ale nie muszą jej przyjąć, mogą się opowiedzieć za albo przeciw tej ofercie. Jeśli jednak nie wezmą udziału w Düsseldorfer Verfahren, będą zagrożone naciskiem i groźbami ciągłych kontroli przez pracowników urzędu skarbowego. Uczestnictwo w Düsseldorfer Verfahren stanowi zaś dla szefa klubu kompleksowe i odpowiedzialne zadanie: Każdego dnia należy sporzadzić listę dla urzędu skarbowego ze wszystkimi imionami alias seksworkerek. Każdy z szefów musi za każdy dzień obecności seksworkerki pobrać tzw.podatek ryczałowy. Powyższe kwoty są przekazywane z końcem miesiąca do urzędu skarbowego. Dzienny podatek ryczałowy wynosi około 25 Euro i musi byc zapłacony nawet gdy seksworkerka tego dnia nie miała zarobku. Podatek ryczałowy obowiazuje jako przedpłata na podatek dochodowy (Einkommenssteuer) oraz na podatek VAT (Umsatzsteuer).

"Nie rozliczyłam się i by chciałabym to zrobić ale nie mam Steuernummer. Czy jest możliwe żebym się rozliczyła bez tego numeru czy muszę mieć najpierw ten numer?"

Rozliczenie należy wyslać trybem elektronicznym, potrzebna jest wczesniejsza rejestracja w systemie elektronicznym. Aby móc zrealizowac tą rejestracje potrzebny będzie koniecznie Steuernummer. Tak więc na pierwszym miejscu jest rejestracja podatkowa, po czym Finanzamt nadaje Steuernummer. A potem dopiero umożliwia się rozliczenie - trybem elektronicznym.

„Czy mieszkając z meldunkiem w DE, i pracując jako prostytutka dorywczo, kilka dni w miesiącu, muszę się tutaj rozliczać ?”

Jeśli ma Pani meldunek w DE, musi Pani się tu rozliczać, bez względu na to jak długo Pani tu przebywa.

„Pracuję w Niemczech jako seksworkerka tylko przez kilka tygodni w ciągu roku. Mieszkam w Polsce, w Niemczech zaś nie mam mieszkania ani stałego pobytu. Czy muszę się rozliczyć z podatku w Niemczech. Grozi mi jakaś kara?”

Przedsiȩbiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba znajduje siȩ na terytorium Polski, i które w Niemczech, jako kraju, w którym wykonywana jest działalność nie posiada zakładu pracy, podlega wraz z jego osiągniȩtymi dochodami  jedynie polskim przepisom opodatkowania dochodowego.

Oznacza to, iż w opisanym przypadku nie mozeszsz się rozliczyć w Niemczech. Jednak musisz zgłośić twoją działalność do Finanzamtu. Finanzamt wydaje pismo w którym zaświadcza, że jesteś zobowiązana rozliczyć się w Polsce.
Podstawa prawna to artykuł 14 umowy dwustronnej Polska - Niemcy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Doppelbesteuerungsabkommen DE-PL): Dochód, która osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga zwykonywanego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podelega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, CHYBA ŻE OSOBA TA DYSPONUJE STAŁĄ PLACóWKĄ W NIEMCZECH W CELU WYKONYWANIA SWEJ DZIAŁALNOŚCI.
Stała placówka w tym przypadku moze być tylko mieszkanie, udokumentowane przez meldunek w DE.

Pismo z Finanzamtu dla kobiety mieszkajacej w Polsce.

„Czy MUSZę płacić podatEK 20 – 30 € dziennie u „szefa” i co w wypadku gdy pracuję w miejscu gdzie podatek za mnie nie jest odprowadzany? Czy wtedy mogę mieć z tego tytułu jakieś konsekwencje?”

Nie jest Pani zobligowana opłacać dzienny podatek z Düsseldorfer Verfahren. Najwyższy Sąd Trybunał Finansowy w Niemczech (Bundesfinanzhof) uznał swoją decyzją z dnia 12.05.2016 (sygn. akt VII R 50/14), iż uczestnictwo w opłacie podatku w trybie Düsseldorfer Verfahren nie jest uregulowane prawnie i stanowi opłatę dobrowolną. Szef klubu odprowadza przez Panią zapłacony podatek dzienny w Pani imieniu jedynie na podstawie zwykłego uzgodnienia z urzędem skarbowym. Z powyższego opisu wynika zaś, że z tytułu nieodprowadzania podatku dziennego nie grożą żadne konsekwencje.

„Jeżdżę do mieszkaniówek i płacę tam jakiś dzienny podatek 20 €. czy Mogę odzyskać ten podatek?”

Tak. Potrzebne będą kwity potwierdzające, ile pieniędzy odprowadzono za panią do Finanzamtu. Roczna kwota 10.908,- € jest wolna od podatku. Jeśli nie zarobiła pani wiecej niż 10.908,- € wówczas może pani odzyskać zapłacony dzienny podatek w zupełności. A gdy zarobiła pani wiecej niż 10.908,- € wówczas sumę dziennego podatku w danym roku należy podać jako przedpłacony podatek dochodowy (Einkommenssteuer). Radzę poprosić dom publiczny co pobiera od Pani ten podatek, aby wydał pani zaświadczenie o tym, jaką kwotę przedpłaty podatku odprowadzi w Pani imieniu do jakiego Finanzamtu. Uzyskany kwit stanowi ważny dokument potwierdzający przedpłatę podatku. Przyda się w rozliczeniu podatkowym.

„Czy srakbówka w Polsce dowie się o moich dochodach z prostytucji w Niemczech?”

Niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) nie wysyła danych polskich podatników do skarbówki w Polsce. Lecz niemiecki Finanzamt przy rozliczeniu podatkowym wymaga od osoby z meldunkiem w Polsce, aby przedstawiła jej dochody z Polski w danym roku na podstawie Unijnego formularzu EU / EWR. Polskie dochody podwyższają stopę podatkową dot. opodatkowania twoich dochodów z prostytucji w DE. Przykład: Stopa podatkowa dla dochodów w wysokości 10.000,- € wynosi aktualnie 1,49 %, co oznacza, że podatek dochodowy od 10.000,- € wynosi 149,- €. Niemiecka skarbówka uwzględnia dochody z Polski obciążając twoje dochody z prostytucji z Niemiec wyższą stopą podatkową. Jeśli zarabiasz w Polsce rocznie przykładowo 5.000,- €, wówczas niemiecka skarbówka obciąży twoje dochody taryfą podatkowa, którą stosuje na 15.000,-€, tj. 7,94 %. Zapłacisz 794,- € podatku zamiast 149,- €.

"Od czasu do czasu odwiedzam Niemcy w celu prostytucji. obecnie waham się przed przyjazdem w związku z nowym prawem. Nie chcę, aby moje dane osobiste były zapisywane. Do czego służy mi więc paszport zwanym Hurenpass?"

Domy publiczne w Niemczech przez nową ustawę zwaną Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) zobowiazane są do tego, aby przyjmować do pracy tylko dziewczyny posiadające zieloną legitymację zwaną też Hurenpass. Inaczej grozi im duża kara pieniężna.

 

Pracując „sama dla siebie” na mieszkaniówce lub w escort service możesz zaryzykować pracując bez tej legitymacji, gdyż mieszkania prywatne nie podlegają tak ścisłej kontroli jak domy publiczne. Musisz zaś wiedzieć, że nowa niemiecka ustawa o prostytucji (ProstSchG - tu w języku polskim) zmusza każdą osobę uprawiającą prostytucję do rejestracji, BEZ względu na to, czy odwiedzasz Niemcy w celu prostytucji tylko dorywczo na kilka tygodni w ciągu roku lub też na dłużej.

„Czy ten paszport ma jakiś wpływ na Polskę czy ktoś będzie o nim wiedział? I czy będzie miał wpływ np. na to że później znalazła bym inną pracę w Niemczech?”

Dane w paszporcie prostytutki są ściśle chronione. Urząd wydawający legitymacje zwaną też „Hurenpass“ zobowiazany jest aby przekazać dane jedynie do niemieckiej skarbówki. Niemiecka skarbówka (Finanzamt) nie wydaje żadych danych do osób trzecich, koresponduje jedynie z podatnikiem lub z jego upoważnionym reprezentantem.Ten paszport ma ważność jedynie w Niemczech i nikt w Polsce się o nim nie dowie. To dotyczy także przyszłego pracodawcy w Niemczech w przypadku zmiany pracy.

„Pracuję sama dla siebie w prywatnym mieszkaniu. Jestem jedyną lokatorką mieszkania. Czy muszę pokazać właścicielowi tego lokalu mój paszport z prostytucji?”

Nie. Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, jeśli zatrzymasz legitymację przy sobie na przypadek kontroli z urzędu.

„Myślałam o wynajęciu prywatnego mieszkania w DE celem pracy w prostytucji. Czy wtedy będę musiała płacić ubezpieczenie zdrowotne na terenie Niemiec?”

Tak. Ważne jedak, aby nie rezygnować z polskiego ubezpieczenia zdrowotnego przed zgłoszeniem się do ubezpieczalni w DE. Z chwilą gdy Pani rejestruje się w niemieckiej ubezpieczalni zdrowotnej, niemiecka ubezbieczalnia pyta o ciągłość trwania ubezpieczenia w Polce za pomocą Unijnego formularzu E104. Należy udokumentować ciągłość ubezpieczenia – inaczej będzie musiała Pani zapłacić składki wstecz za okres bez ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje o wysokości składek w ubezpieczeniu zdrowotnym dostępne tutaj.

„Opłacam podatek stawką w trybie Düsseldorfer Verfahren. Utrzymuję mieszkanie w Niemczech. Czy pomimo tych opłat muszę się rozliczyć z podatku?”

Tak. Opłata dzienna 25 € stanowi jedynie przedpłatę podatku. Zapłata tej dniówki nie zwalnia Panią od rejestracji podatkowej i rocznego rozliczenia z Finanzamtem. Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek z mieszkaniem w Niemczech. Jesli Pani dochody nie przekracza rocznej kwoty 10.908,- €, wówczas Finanzamt moze zwolnic Panią od obowiązku rozliczenia. Ta kwota jest wolna od opodatkowania. Jednakże musi Pani zachować dokumentację wszelkich dochodów oraz wydatków związanych z działalnościa prostytucji w Niemczech przez dziesięć lat - w przypadku kontroli ze strony Finanzamtu.

Pismo z Finanzamtu zwialniające od rozliczenia.

„W urzędzie rejestrującym moją działalność i wydawającym ten paszport powiedzieli, że moje dane wyślą do Finanzamtu i przyjdzie mi Steuernummer na adres korespondencyjny. Czy będę musiała jeszcze korespondować z Finanzamzem?”

Tak. Urząd rejestrujący osobę pracującą w prostytucji w DE wysyła dane osobiste danej osoby do Finanzamtu. Finanzamt zaś wyśle na Pani adres korespondencyjny kwestionariusz celem rejestracji podatkowej. Dopiero po wypełnieniu tego kwestionariuszu i podpisaniu Finanzamt nadaje Steuernummer. Rejestracja działalności w urzedzie wydawającym Hurenpass nie zastąpia rejestracji podatkowej w Finanzamcie!

„Dom publiczny w którym pracuję nie pobiera żadnej opłaty na podstawie Düsseldorfer Verfahren. Czy jest to legalne?”

Oznacza to jedynie, że za dane dni nie płaci Pani żadnej przedpłaty za podatek roczny. Niepobieranie tej dziennej stawki jest całkowicie legalne, nie ma więc powodu do obawy.  

„PRACucję na własny rachunek w prywatnym mieszkaniu w Niemczech. Jestem jedyną lokatorką mieszkania i płacę czynsz jako prywatna osoba. Czy mogę uprawiać prostytucę w Niemczech na takich zasadach?”

Tak, uprawianie prostytucji w Niemczech na w/w zasadach jest całkowicie legane. Jeśli Pani zaś dodatkowo podwynajmuje mieszkanie dla koleżanki, która także pracuje tam jako prostytutka, wówczas Pani staję się ZARZĄDCĄ obiektu oferującego usługi towarzyskie i jest Pani obciążona kilkoma obowiązkami opisanych w nowej niemieckiej ustawie Prostitutionsschutzgesetz z dnia 01.07.2017. ZARZĄDCĄ obiektu oferującego usługi towarzyskie staję się także właściciel lokalu, który wie o uprawianiu prostytucji i z tego tytułu pobiera podwyższony czynsz najmu lokalu. 

„muszę zaŁożyć Gewerbe?”

Nie. Wystarczy rejestracja działalności we właściwym urzędzie.

„Pracuję w tym zawodzie w Niemczech. W Polsce mam dziecko. Czy mogę  ubiegać się o Kindergeld?”

Tak, lecz jedynie wtedy gdy wobec Familienkasse możesz udowodnić, ze na terenie Niemiec utrzymujesz i opłacasz stałe mieszkanie. Także konieczna będzie dokumentacja dochodów.

„Pracuję w Niemczech na własny rachunek i chcę tu mieć ubezpieczenie zdrowotne. Czy muszę posiadać meldunek w Niemczech oraz niemieckie konto bankowe?”

Nie. Wystarczy adres korespondencyjny. Państwowa ubezpieczalnia zdrowotna w DE przyjmnie cie, jeśli udokumentujesz ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS-ie za pomocą Unijnego formularzu E104.

„muszę odprowadzać niemiecki podatek VAT (Umsatzsteuer)?”

Roczny obrót nie przekraczający 22.000,- € może być zwolniony od opodatkowania niemieckim VATem, jeśli mając meldunek na terenie Niemiec zarejestruje się firmę w Finanzamcie jako Kleinunternehmer. Jeśli roczny obrót przekroczy 22.000 € wówczas przechodzi Pani automatycznie na niemiecki VAT. Stawka podatku VAT (Umsatzsteuer) wynosi 19%. Przykład: Z otrzymanych 200 € należy odliczyć 19% podatku obrotowego, co odpowiada 31,93 € (200 € / 119) x 19 = 31,93 €.

„Dostałam pismo z niemieckiej skarbówki. Finanzamt wzywa mnie do deklaracji podatkowej. Co muszę przestrzegać?”